این نشریه به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار خود را در زمینه فقه و حقوق اسلامی (تخصصی)، دریافت  و هم‌اکنون در صدد دریافت رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی است و با سردبیری سرکار خانم مریم برقعی و مدیرمسئولی سرکار خانم زهره برقعی، در حال فعالیت است.