درباره نشریه

دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی فقهی زن و خانواده» پژوهشکده فقه و مبانی حقوق پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا (سلام‌الله‌علیها) آماده دریافت مقالات علمی اندیشوران این حوزه فکری، به ویژه بانوان اهل قلم است.

این نشریه به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 28/12/1364 مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار خود را در زمینه فقه و حقوق اسلامی (تخصصی)، دریافت  و هم‌اکنون در صدد دریافت رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی است و با سردبیری سرکار خانم مریم برقعی و مدیرمسئولی سرکار خانم زهره برقعی، در حال فعالیت است و تاکنون 1 شماره از آن به چاپ رسیده است.

این نشریه با هدف تقویت توان پژوهشی و ارتقاء زمینه‌سازی تدوین قوانین وبازنگری آن بر طبق   فقه  اسلامی در جوامع بشری، راه اندازی شده است. این اقدام  گامی است  در جهت چاپ مقالات پژوهشی در زمینه مباحث فقهی زنان و خانواده  که امید است با استمرار تلاش‌های پژوهشگران فقه و حقوق، شاهد ارتقای کمی و کیفی مطالعات تطبیقی فقهی باشیم.